Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018


Formuláre k vyúčtovaniu 2018
Postup pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí dotácie – informácie
Verejné obstarávanie

 Upravené rozpočty je potrebné zasielať vo formáte excel na e-mailovú adresu rozvojsportu@vlada.gov.sk

Zoznam komisiou odporučených a neodporučených projektov žiadosti v programe Podpora rozvoja športu 2018

 
Vzory formulárov Vzory čestné vyhlásenie Zákony a vyhlášky POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky
Elektronicky je možné podať žiadosť tu: https://dotacie.slovensko.sk


Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18/2018 zo dňa 5. septembra 2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2018 zo dňa 24. septembra 2018
Dátum poslednej aktualizácie: 27.11.2018