Kontakt

Karol Kučera
splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport


Mgr. Monika Paliatková
Hlavný štátny radca
Telefón:02/ 209 25 154
monika.paliatkova@vlada.gov.sk
splnomocnenec_ms@vlada.gov.sk

Sekretariát

Žaneta Mókusová
Radca
Telefón: 02/ 209 25 114
zaneta.mokusova@vlada.gov.sk

Adresa:
Park ONE
Námestie 1.mája
811 06 Bratislava
 


V prípade otázok ohľadom poskynutých dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 a 2019 kontaktujte zamestnancov Odboru projektovej podpory Úradu vlády SR.
 
Podprogram č. 1
Ing. Adriana Solčianska
Telefón:02/209 25 725
adriana.solcianska@vlada.gov.sk
 
Podprogram č. 2
Katarína Hajdúková
Telefón: 02/209 25 125
katarina.hajdukova@vlada.gov.sk
 
Podproram č. 3
Mgr. Ivana Palková
Telefón: 02/209 25 820
ivana.palkova@vlada.gov.sk
 
Podprogram č. 4
Bc. Simona Nováková
Telefón: 02/209 25 135
simona.novakova@vlada.gov.sk
 
Riaditeľka Odboru projektovej podpory
Mgr. Matea Bucalo
Telefón: 02/209 25 692
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2022