Kontakt

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 


Kontaktné osoby

V prípade žiadostí z roku 2018 a 2019 kontaktujte:
Pre podprogram č. 1
Adriana Solčianska
Telefón: 02/20925725
E-mail: adriana.solcianska@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 2
Katarína Hajdúková
Telefón: 02/20925125
E-mail: katarina.hajdukova@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 3
Ivana Palková
Telefón: 02/20925820
E-mail: ivana.palkova@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 4
Simona Nováková
Telefón: 02/20925135
E-mail: simona.novakova@vlada.gov.sk