Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera vystúpil na online konferencii pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo online zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, počas ktorej splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport viedol dialóg s partnermi o potrebe vybudovania regionálne športovej infraštruktúry, ako aj o dobudovaní a vybavení telocviční pre školy.

Šport sa po prvý raz uchádza o prostriedky z eurofondov. „Doteraz sme žiaľ, ako krajina, ani zástupcovia športu za posledných 15 rokov, z rôznych dôvodov, nedostatočne zastúpili potreby športu na tejto úrovni finančnej podpory“, zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera vystúpil v online konferencii pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Späť na fotogalériu
 


27958