Zástupcovia športových zväzov rokovali s vládnym splnomocnencom pre mládež a šport

V pondelok 24. augusta 2020 sa v priestoroch Úradu vlády SR na Radlinského ulici v Bratislave uskutočnilo rokovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru so zástupcami športových zväzov na Slovensku (SZĽH, SFZ, STZ, SZK, SAZ, ako aj organizátormi maratónov v Bratislave a Košiciach SZC, SBA, SZH, SVF, SPF, SSZ), na ktorom sa tiež zúčastnili: štátny tajomník MŠVVŠ SR Ivan Husár, hlavný hygienik SR Jána Mikas a poslanec NR SR Richard Nemec.

Zo stretnutia vyplynuli návrhy opatrení pre športovcov a športové podujatia v aktuálnej epidemiologickej situácii v SR, ktoré by mali byť prerokované za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR I. Husára na zasadnutí Ústredného krízového štábu, resp. na konzíliu odborníkov – epidemiológov:
  • 50 % obsadenosť kapacity štadiónov,
  • možná špeciálna dĺžka karantény pre vrcholových športovcov,
  • opatrenia pre pozitívne testovaných športovcov zo zahraničia,
  • opatrenia pre športovcov pri cestovaní do zahraničia,
  • prístup pre športovcov do telocviční a bazénov, najmä pri školách po 15.00 h,
  • presnejšia definícia hromadných podujatí.
Účastníci stretnutia by tiež privítali pomoc od štátu pri úhrade nákladov na testovanie vrcholových športovcov a dezinfekciu na podujatiach, ako aj pri podpore športu v televíznom vysielaní. Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera vyjadril podporu týmto návrhom a prejavil ochotu v prípade potreby opäť zvolať stretnutie na podobnej úrovni.


Úrad vlády  SR - splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
www.sport.vlada.gov.sk
27866