Výzva pre športové kluby na pomoc pre ukrajinské športujúce deti a mládež

Vážené športové zväzy ,

Všetci veľmi dobre vieme, že už tretí týždeň je naša susedná Ukrajina pod paľbou agresora, ktorý vošiel na ich územie. Ukrajinský ľud vrátane  športovcov sa bráni ako môže a športovcom je znemožnené v čase vojny športovať.

Rád  by som Vás z mojej pozície  oslovil  na prejavenie  solidarity smerom k športovcom z Ukrajiny. Kontaktujte prosím svojho ukrajinského partnera,  športové zväzy a kluby vo svojom športe a podajte pomocnú  ruku v podobe poskytnutia zázemia ukrajinským deťom, ktoré ešte prednedávnom mohli slobodne navštevovať svoje športové krúžky a ďalším športovcom,  ktorí teraz museli nútene opustiť svoje domovy a prerušiť tak športové aktivity  na území ich štátu.

Zároveň sa chcem poďakovať tým, ktorí tak už spravili. Napríklad ukrajinskí plavci už trénujú na území Slovenska pod strechou SPF.

Ak je to len trochu možné, vytvorte prosím tréningové podmienky a zázemie, aby mohli  ďalej športovať a tým pádom aj lepšie psychicky znášať celú situáciu.


Vopred ďakujem.
 
Karol Kučera
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
29209