Športové srdce Slovenska

Úrad vlády SR poskytuje dotácie na podporu rozvoja športu v zmysle zákona o poskytovaní dotácii na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie a to už niekoľko rokov.

Žiadatelia predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov, ktoré následne posudzuje komisia. Komisia sa zriaďuje ako poradný orgán vedúceho Úradu vlády SR, je nezávislá a jej rokovania sú neverejné. Komisia odporúča alebo neodporúča projekty na podporu. Prijímateľom dotácie sú finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

Za posledné dva roky sa práve vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu toho na Slovensku veľa urobilo. Postavilo a obnovilo sa 645 detských ihrísk po celom Slovensku, aby sa deti mohli hrať a zároveň sa zdravo hýbať. Ďalších 670 projektov sa podporilo nákupom novej športovej výbavy pre všetkých, ktorí chcú napredovať vo svojich športových kariérach, dosahovať lepšie výkony alebo jednoducho zdravšie žiť. Ďalej sa podporilo vybudovanie 226 moderných multifunkčných športovísk, kde sa zo zdravého pohybu môžu tešiť malí i veľkí. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté na výmenu umelého trávnika, na opravy a vylepšenia 291 existujúcich ihrísk, do ktorých sme tak vliali nový život.

Aby tieto všetky projekty – realizované vďaka podpore Úradu vlády SR dostali jednotné pomenovanie, nazvali sme ich jednoducho – Športové srdce Slovenska.

Športové srdce Slovenska
27184