Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera sa stal čelnom Rady ministra pre šport

 „S potešením som prijal ponuku ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga na členstvo v Rade pre šport. V úzkej spolupráci s ministerstvom školstva sa budem snažiť predovšetkým posilňovať myšlienku rozvoja vzťahu detí k športu, na čom už v tomto období intenzívne pracujem, v pilotom projekte, zameranom na skvalitnene telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základných škôl  „Tréneri v škole.“

Zároveň, verím, že sa mi spolu s kolegami a členmi Rady podarí nájsť riešenia pre ťažiskové problémy slovenského športu“ povedal splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.
https://www.minedu.sk/rada-ministra-pre-sport-v-novom-zlozeni/

28070