Školenie do programu Tréneri v škole

Program “Tréneri v škole”,  ktorý je podporený Úradom vlády, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách , čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku.

Počas najbližšieho víkendu od 28.8.-31.8.2021 začne v poradí už 3. školenie trénerov a učiteľov do tohto programu. Školenie bude prebiehať na pôde FTVŠ UK Bratislava, ktorá sa po Univerzite Mateja Bela, Banská Bystrica, zaraďuje k významným partnerom tohto programu. Vďaka týmto dvom fakultám a spolupráci s odborníkmi o.z. “Trenéři ve škole”, je školenie na vysokej odbornej úrovni. Ku 60. vyškoleným a kvalifikovaným trénerom z rôznych regiónov, pribudnú po školení ďalší, ktorí budú pôsobiť na školách na hodinách telesnej výchovy.

Program “Tréneri v škole” je určený na 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.
28799