Pozvánka na tlačovú konferenciu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru

V utorok 17. januára 2023 o 13.00 h sa v press centre Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru, poslanca NR SR Richarda Nemca, viceprezidenta Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe Branislava Antalu, prodekanky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Dany Masarykovej a zástupcu vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB Martina Pupiša.
 
 
Téma: Výsledky a závery odborníkov z konferencie Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku.
 
 
„Konferencia sa v  panelových diskusiách venovala pálčivým otázkam ohľadne podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu, odborníkov v športe a trénerov, koeficientu odboru, konfliktu spoločenskej hodnoty telovýchovných pedagógov a časovej dotácie na hodiny telesnej a športovej výchovy na základných školách a jej kvality prevedenia či jej opätovného hodnotenia. Silnou účasťou a efektívnou diskusiou na konferencii najdôležitejších odborníkov z oblasti športu a vzdelávania nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia bolo cítiť, že obsah konferencie sa venoval ťaživým a dôležitým témam, ktoré je nutné riešiť čím skôr a urobiť výrazné zmeny v tejto oblasti,“ uviedol v tejto súvislosti splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.
 
 
Vstup novinárov na Úrad vlády SR je cez bránu z Leškovej ulice.
 
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29634