Popis pilotného programu

Je zameraný na aktívne zapojenie športových odborníkov-trénerov, na hodinách telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku ZŠ. Deti sa zoznámia s viacerými športami a ich športovým náčiním hravou formou, s cieľom prehĺbiť ich záujem o rôzne pohybové aktivity. V pilotnom projekte sa budú deti zdokonaľovať v športovej gramotnosti.

Chod projektu zabezpečuje v každom kraji ( BA, BB a KE ) jeden koordinátor, ktorý úzko spolupracuje s hlavným koordinátorom. Tréneri svoju činnosť v školách realizujú až po absolvovaní odborného školenia, zameraného na prácu s deťmi na hodinách telesnej výchovy 1. a 2 ročníka ZŠ. Odborné školenie zastrešujú garanti, školitelia z oblasti pedagogiky, psychológie a športu, v spolupráci s českými kolegami, z úspešne etablovaného projektu “Tréneři ve škole”.

Priebeh hodín telesnej výchovy na vybraných školách, ktoré prejavili záujem o pilotný program Tréneri v škole, zabezpečuje „tréner“, za prítomnosti zodpovedného pedagóga, alebo pedagogičky, vždy na jednej hodine telesnej výchovy v týždni. Druhá hodina telesnej výchovy v týždni bude prebiehať už len s učiteľom, bez trénera. Za hodinu telesnej výchovy je pritom stále zodpovedný učiteľ, tréner je vnímaný skôr, ako výpomoc pre skvalitnenie a spestrenie hodiny.
 
Ambasádor:
 • Karol Kučera, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NRSR za OĽaNO
Koordinátori:
 • Hlavný koordinátor : Mgr. Martin Dovičák, PhD.
 • Koordinátor pre Bratislavu : Mgr. et Mgr. art. Karol Csino, DiS. art.
 • Koordinátor pre Zvolen a Banskú Bystricu: Mgr. Matej Révay
 • Koordinátor pre Košice : Mgr. Daniel Vasilišin
Zodpovedný tím za školenie trénerov :
 • Mgr. Antonín Barák - český spolek „Tréneři ve školách“
 • Mgr. Jan Macháček - český spolek „Tréneři ve školách“
 • PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.
 • PhDr. Tomáš Gurský PhD. - športový psychológ
 • doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
 • Emil Miške - tréner a kouč
kontakt: trenerivskole@gmail.com
 
web: www.trenerivskole.sk 28053