Podpora rozvoja športu 2019

Informácia k lehote na použitie a vyúčtovanie bežných výdavkov

Oznam k vyúčtovaniu PRS 2019

 
Vážení prijímatelia dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019,
 
Formuláre k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v programe Podpora rozvoja športu 2019 boli zverejnené v elektronickom dotačnom systéme https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/ a sú dostupné  po prihlásení sa a kliknutí na zobraziť projekt.
 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je potrebné  zaslať spolu v jednej obálke so všetkými formulármi a prílohami po ukončení realizácie projektu a po ukončení všetkých aktivít týkajúcich sa realizovaného projektu v programe Podpora rozvoja športu 2019.
 
Usmernenie k vyučtovaniu
Často kladené otázky

 
Dokumentáciu k procesu verejného obstarávania je potrebné zaslať spolu s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.

Verejné obstarávanie

Zákony a vyhlášky

26178

Dátum poslednej aktualizácie: 03.04.2020