Konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

Fotky z konferencie Audiozáznamy z konferencieSplnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera v spolupráci s medzinárodnou organizáciou FIEPS dňa 9.12.2022 – 10.12.2022 organizuje v ÚZ Bôrik v Bratislave odbornú konferenciu na tému „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“. Program konferencie sa nachádza v prílohe e-mailu.
 
V rámci konferencie Vás v piatok 9.12.2022 o 9.00 h pozývame na tlačovú konferenciu, o 11.00 h vytvoríme médiám priestor pre rozhovory so známymi športovými osobnosťami a odborníkmi. Všetko sa bude konať  priamo v ÚZ Bôrik.
 
Cieľom konferencie je zdôrazniť význam tejto jedinej pohybovej vyučovacej hodiny v rámci povinného vzdelávania detí a mládeže. Pre 30 % detí je hodina telesnej a športovej výchovy jediným pohybom vôbec. Je dôležité diskutovať o zmenách v kvalite, hľadať riešenia v danej oblasti, ktoré by boli prínosné pre zdravie našej budúcej generácie, ktorá začína mať alarmujúce hodnoty, a ďalšie inovatívne zmeny, ktoré povedú k vybudovaniu si celoživotného vzťahu detí ku pohybovým aktivitám, ako sa to deje aj prostredníctvom programu ÚV SR „Tréneri v škole“.
 
Konferencia sa v  panelových diskusiách bude venovať aj otázke podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a športu, odborníkov v športe a trénerov a časovej dotácie na hodiny TaŠV na základných školách.
 
Na konferencii vystúpia experti zo zahraničia a aj domáci odborníci: pozvanie prijali Fín Kasper Salin, association of Physical and Health Educators Finland, Biljana Popesca z Macedónska, University sport and cultural center, odborníci a zakladatelia programu Tréneři ve škole Antonín Barák, Ján Macháček a Michal Prokeš. Spomínaní odborníci nám budú odovzdávať informácie a skúsenosti z ich školského systému, prístupov ku pohybovej aktivite na školách, konceptu Školy v pohybe, tandemové vyučovanie na hodinách TaŠV a inovatívnych pohybových programov pre hodiny TaŠV.
 
Z radov významných  slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania sa aktívne zapoja Branislav Antala, prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe, Dana Masaryková prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, dekan FTVŠ UK Marián Vanderka, dekan fakulty športu Prešovskej univerzity Pavel Ružbarský, zástupcovia MŠVVaŠ, MO SR a mnohí ďalší. Dôležitosť danej témy si nenechajú ujsť aj známi športovci ako napríklad olympijský víťaz a riaditeľ VSČ Dukla Banská Bystrica Matej Tóth, zakladateľ O2Akadémie Matej Tóth.


Program konferencie


Stiahnuť ako PDF


29619