Karol Kučera odštartoval ďalší školský rok s programom „ Tréneri v škole“

Dňa 19.9.2022, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera

Program “Tréneri v škole”,  ktorý prebieha pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru, pokračuje už tretí rok svojho pôsobenia na základných školách.

V školskom roku 2022/2023 sa z programu bude tešiť už viac ako 22 000 detí z 190 škôl a 95O tried na 1.stupni ZŠ po celom Slovensku. Vďaka 152 vyškoleným profesionálnym trénerom, budú mať deti opäť atraktívne a inovatívne hodiny športovej a telesnej  výchovy počas celého školského roka.

Tento program vybavuje školy aj športovo-edukatívnymi pomôckami. Deti si vyskúšajú rôzne druhy športov, precvičia si základy lokomócie, loptové hry, rytmické a koordinačné základy hravou formou.
Program- aktívne zapája aj pani učiteľky, ktoré tvoria tandem s profesionálnym trénerom.

Princípy tohto programu sú obsiahnuté aj v špeciálnej metodickej príručke, ktorú  pripravili odborníci z akademickej obce a plánuje sa postupne odovzdať všetkým ZŠ na Slovensku.

Cieľom programu je zážitkový spôsobom výučby prehĺbiť záujem detí o šport a zároveň rozvíjať ich všestrannú pohybovú gramotnosť.
29486