Podpora rozvoja športu 2019

Oznam k vyúčtovaniu PRS 2019


Formuláre k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v programe Podpora rozvoja športu 2019 budú zverejnené a dostupné v elektronickom dotačnom systéme po 1. 11. 2019.

Dokumentáciu k procesu verejného obstarávania je potrebné zaslať spolu s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.

Verejné obstarávanie

Zákony a vyhlášky

26178

Dátum poslednej aktualizácie: 03.10.2019