TB o odborných záveroch z konferencie „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

Dňa 19.1.2023, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera informoval na tlačovej besede širokú verejnosť o odborných záveroch z konferencie „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“.

Na besede pre novinárov sa zúčastnili okrem splnomocnenca aj  poslanec NR SR Richard Nemec, viceprezident medzinárodnej federácie telesnej a športovej výchovy pre svet docent Branislav Antala, docentka pôsobiaca na Pedagogickej fakulte Dana Masaryková a docent pôsobiaci na univerzite Mateja Bela Martin Pupiš.

Odborníci spracovali v deviatich bodoch témy ohľadne kvality a časovej dotácie Telesnej a športovej výchovy, financovania vysokých škôl a analýzu školskej športovej infraštruktúry.


Vyjadrenia Karol Kučera:

„Slovensko je jediná krajina z Európskej únie, ktorá si za posledných 20 rokov úmyselne  ponížila časovú dotáciu, tak dôležitého predmetu súčasnosti akým je telesná a športová výchova.“ vyjadril sa Karol Kučera

„Až 84,5 % žiakov má prístup k telocvični na Slovensku. Zdôraznením tejto informácie by som rád vyvrátil  fakt, že mi ten výrazný problém s telocvičňami až taký  nemáme. Nie je to taký horúci problém, ako sa prezentuje. Tým nechcem povedať, že telocvične nemáme dostavať. Túto problematiku sme na úrade splnomocnenca veľmi dobre zdátovali. Dnes vieme pomôcť najmä tým väčším školám, ktoré majú 150 a viac žiakov, čo je  polovica všetkých základných škôl z 2306. Z celkového počtu škôl nemá prístup k telocvični 15,5 % žiakov“ vyjadril sa Karol Kučera.

29645