Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.tretisektor.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  •   0 - na obsah stránky
  •   1 - nápoveda ku klávesovým skratkám
  •   2 - hlavná strána
  •   3 - mapa stránok
  •   4 - vyhľadávanie


Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webových stránok, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@vlada.gov.sk prípadne tvorcov na adrese info@aglo.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu info@vlada.gov.sk , alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky. 2651