Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

Vzory formulárov Vzory čestné vyhlásenie Zákony a vyhlášky POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky
Elektronicky je možné podať žiadosť tu: https://dotacie.slovensko.sk